Copyright & Disclamer

DISCLAMER
BrandweerFotografenTilburg.nl en/of haar hostingprovider kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voorvloeiend uit onjuiste informatie, problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie over het internet en/of technische storingen. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. BrandweerFotografenTilburg.nl heeft geen officiële binding met de hulpdiensten in Nederland.

 

COPYRIGHT
Alle geplaatste fotografische opnamen vallen onder de copyright van BrandweerFotografenTilburg.nl. BrandweerFotografenTilburg.nl heeft het recht om deze fotografische beelden namens de fotografen te plaatsen op haar website. Overeenkomstig aan artikel 1 Auteurswet 1912 is de exclusiviteit van verspreiding van het geplaatste beeldmateriaal toegekend aan de desbetreffende fotograaf. Het is daarom niet toegestaan de foto’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BrandweerFotografenTilburg.nl en/of de desbetreffende fotograaf openbaar te maken, op welke wijze dan ook.